sep 17, 2021

Udvidelsen af Rute 34 bør fremrykkes og den sidste del af Rute 26 skal med

Komitéen for udvidelse af Rute 26 og Rute 34 fortsætter arbejdet for at få udvidet hele strækningen fra Hanstholm til Herning. En særlig indsats skal gøres for at få fremrykket udvidelsen af Rute 34 fra Skive til Haderup

 

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om, hvordan staten skal investere i infrastruktur frem til 2035. Men aftalen er ikke mejslet i sten, og dét faktum vil Komitéen for udvidelse af Rute 26 og Rute 34 fra Hanstholm til Herning benytte sig af.

”Vi er naturligvis tilfredse med, at en udvidelse af både Rute 26 og Rute 34 indgår i planen med samlede investeringer på cirka 1,8 mia. kr. Men uanset det store beløb er de trafikale udfordringer her i området langt fra løst tilstrækkeligt effektivt med den indgåede aftale. Derfor fortsætter vi arbejdet for at få en løsning, som snarest muligt giver bedre fremkommelighed og øger trafiksikkerheden på hele strækningen fra Hanstholm til Herning”, hedder det i en udtalelse fra komitéens formandskab.

Komitéen er et tværkommunalt samarbejde mellem Thisted, Morsø, Skive og Herning kommuner, og formandskabet består af borgmester Ulla Vestergaard, Thisted, Hans Ejner Bertelsen, Morsø, Peder Chr. Kirkegaard, Skive og 1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen fra Herning Kommune.

 

Rute 34 skal prioriteres op

Komitéens primære fokus vil i den kommende tid være rettet mod at få ændret prioriteringen vedrørende Rute 34. Her er en udvidelse af strækningen fra Skive Nord til Haderup planlagt til at gå i gang i 2031, og dén prioritering er komitéen ikke indstillet på at acceptere uden videre.

Trafiksikkerhedsmæssigt er strækningen fra Skive til Haderup den mest udfordrede, fordi vejen er for smal til den store mængde tung trafik, der dagligt benytter strækningen. Derfor vil komitéen arbejde for at få en udvidelse af Rute 34 rykket frem i regeringens investeringsplan. Komitéen vil i en dialog med partierne bag infrastrukturaftalen foreslå at opdele udvidelsen af Rute 34 i etaper, hvor de smalleste cirka 15 kilometer rykkes frem i planen:

 

”Det er vigtigt for hele området, at vi kan komme hurtigt og sikkert ned til motorvejsnettet. Derfor er landsdelens trafikale udfordringer ikke løst effektivt ved at få Rute 26 udvidet i Thy og på Mors, fordi trafikken fra Skive og mod Herning og motorvejsnettet ikke får bedre vilkår før i 2031. Det kan hverken vi eller vores erhvervsliv vente på ”, siger formandskabet i en udtalelse.

Derfor søger komitéen nu at udnytte alle politiske kontakter og komme i dialog med partierne bag aftalen, som i dette efterår skal samles for at drøftes udmøntningen af de projekterne i aftalen.

 

”Hul” på Rute 26 skal lukkes

Komitéen vil i samme forbindelse arbejde for at få den sidste del af Rute 26 – fra Sallingsundbroen til Kåstrup – udvidet med 2+1-strækninger. Denne del af Rute 26 er ikke medtaget i infrastrukturaftalen, men den ventes at blive hårdt belastet af tung trafik i takt med, at aktiviteterne i GreenLab ved Kåstrup udvides. Inden for de nærmeste år ventes det, at op mod 400 lastbiler dagligt skal til og fra GreenLab.

Og endelig skal kommunerne i samarbejdet presse på for at få de fornødne VVM-undersøgelser af de kommende udvidelser sat i gang. I infrastrukturaftalen lægger regeringen op til, at kommuner og det lokale erhvervsliv skal inddrages i dialogen om VVM-undersøgelserne.

  

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Borgmester Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune, på telefon 24 79 22 85

Borgmester Ulla Vestergaard, Thisted Kommune, på telefon 24 29 28 27

Borgmester Peder Chr. Kirkegaard, Skive Kommune, på telefon 97 53 80 407

1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen, Herning Kommune, på telefon 60 67 99 97

 

Vær med i debatten på de sociale medier