Følg debatten

Følg den politiske debat om statens investeringer i infrastruktur 2020-2030 her

Rute 26 Sallingsund-Hanstholm

30. november 2023

Vejdirektoratet har i 2022-2023 gennemført en miljøkonsekvensvurdering af en udbygning af rute 26 mellem Sallingsund og Hanstholm. Resultatet bliver nu sendt i høring, og dermed har interesserede mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget frem til den 28. januar 2024.

Her er planen for vejprojekt til 760 mio. kroner

28. november 2023

Bilisterne vil kunne trykke lidt hårdere på speederen på flere dele af den trafikerede hovedvej, når et milliondyrt vejprojekt om nogle år er gennemført. Samtidig kan cyklisterne se frem til en mere cykelvej langs hele ruten.

Lokalt pres fik Mors-Thy til at overhale Aalborg

29. juni 2021

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) susede selv fra Christianborg til Thisted for at overbringe de fire kommuners trafikkomité nyheden om, at de får 700 mio. kr. til vejstrækningen Hanstholm-Sallingsund. Men hovedvejen ned gennem Salling er der ikke direkte penge til i infrastrukturforliget.

Gode muligheder for udvidelse af rute 34: »Jeg anser det for næsten 100 procent sikkert«

5. april 2021

Venstre er klar til at investere 800 millioner kroner i en udvidelse af Rute 34 mellem Skive og Haderup til 2 + 1-vej.

Det oplyser Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen efter et besøg i Skive onsdag.

Meldingen kommer, før forhandlinger om en ny transportaftale for den kommende godt 10 år formentlig går i gang kort efter påske.

Trafikal livsnerve er afgørende for vækst

7. februar 2021

I Jyllands-Posten skriver borgmestrene fra Thisted, Morsø, Skive og Herning kommuner om nødvendigheden af at investere i en bedre infrastruktur i det nordvestjyske område:

” Siden Sallingsundbroen blev indviet i 1978, har det nordvestjyske område ikke fået væsentlige trafikinvesteringer, så nu må tiden være inde til at opfylde de politiske ambitioner om et Danmark i balance.”

Transportministerens drømme er langt fra vores virkelighed

4. februar 2021

”Transportministeren drømmer om, at kollektiv transport, el-delebiler og cykler binder borgerne sammen i fremtiden. Det ligger langt fra virkeligheden i Nordvestjylland”, skriver de tre borgmestre fra Thisted, Morsø og Skive kommune i Altinget.

Skive Kommunes logo

Mere asfalt i Midt- og Vestjylland?

26. januar 2021

Tre transportordførere fra hhv. Socialdemokratiet, SF og Venstre drøfter her deres prioriteringer forud for de kommende forhandlinger om statens investeringer i infrastruktur de næste 10 år. Vi kan vist godt røbe, at de ikke ser helt ens på, hvad der er vigtigst. Venstres Kristian Pihl Lorentzen vil have både Hærvejsmotorvej og udvidede hovedvejsstrækninger, bl.a. Rute 26 og 34. SF’s Signe Munk mener, at jernbaner og cykelstier skal prioriteres først.

Skive Kommunes logo

Nye skridt i kampen for rute 26/34

25. november 2020

Skive Kommune har sammen med repræsentanter fra det lokale erhvervsliv arrangeret et møde med transportministeren og en række folketingsmedlemmer på Christiansborg. Der er ét emne på dagsordenen: Ønsket om en udvidelse af rute 26/34 fra Herning til Hanstholm.

Skive Kommunes logo

Lokalt valgte MF’ere vil kæmpe for udvidelse af rute 26/34

23. november 2020

Onsdag deltog borgmester Peder Christian Kirkegaard sammen med en delegation af lokale erhvervsfolk fra Skiveegnen i en række møder på Christiansborg. Også transportminister Benny Engelbrecht fik be-søg af dem. Formålet var at skabe et stærkere fokus på behovet for en udvidelse af rute 26/34 fra Herning til Hanstholm. På baggrund af besøget melder de lokalt valgte folketingsmedlemmer ud, at de vil kæmpe for sagen i de kommende forhandlinger.

Vi venter stadig på Rute 26 og 34

3. oktober 2020

”Trafikken stå jo ikke stille på Rute 26 og 34, mens vi venter på, at f.eks. klimaaftalen forhandles på plads”, skriver Michael Nielsen, Hee, formand for DI Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland, i denne klare opfordring til politikerne.

Minister erkender: Rute 34 er for smal

3. september 2020

I et svar til folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen (V) erkender transportminister Benny Engelbrecht (S), at der er behov for en udvidelse af Rute 34.

Vejen er for smal til den trafik, der er på strækningen, erkender ministeren i sit svar.

Ud over det er Kristian Pihl Lorentzen ikke imponeret over regeringens indsats hvad angår trafikinvesteringer: ”Vi har pendlere og virksomheder, der i høj grad har brug for bedre veje. Jeg forstår godt, de er utålmodige”, siger han til Skive Folkeblad.

Dansk Industri bakker komitéen op

17. maj 2020

To af Dansk Industris regionalforeninger – Thy/Mors og Midt/Vest – bakker i et debatindlæg op om de argumenter, Komitéen for udvidelse af Rute 26 og Rute 34 har i ønsket om en udbygning af Rute 26 og Rute 34 fra Hanstholm til Herning:

I debatindlægget skriver formand for DI Thy/Mors Tage Odgaard Nielsen og næstformand for DI Midt/Vest Morten Primdal:

”Dansk Industris regionalforeninger Midt/Vest og Thy/Mors kan varmt bakke op om den appel, Komitéen for udvidelse af Rute 26 og Rute 34 for nylig sendte til transportminister Benny Engelbrecht.

Komitéen opfordrer ministeren til at fremrykke statens investeringer i infrastruktur ved at tage fat på de – i denne sammenhæng – mindre og veldefinerede projekter, der ikke forudses at kræve langvarige politiske forhandlinger. Komitéens argument er, at statsvejen fra Hanstholm til Herning – Rute 26 og Rute 34 – udgør en veritabel livsnerve for landsdelens virksomheder og for en befolkning, der ikke i nær samme grad som borgere andre egne af landet kan benytte kollektiv trafik til og fra arbejde. Området er dybt afhængigt af vejtransport, både når varerne fra områdets mange produktionsvirksomheder skal ud på det danske og de internationale markeder, og når virksomhedernes ansatte skal pendle til og fra arbejde.”

Vismændene: Veje skaber vækst

Produktivitet 2020

De Økonomiske Råd har i en ny rapport analyseret den samfundsøkonomiske effekt af infrastrukturinvesteringer. De skriver bl.a. følgende i rapporten:

”Investeringer i infrastruktur påvirker produktiviteten i mange dele af den private sektor og har også betydning for offentlig produktivitet, idet investeringernes effektivitet kan opgøres ved de gavnlige virkninger for samfundet set i forhold til omkostningerne.”

Videre hedder det:

”Færdiggørelsen af motorvejsstrækninger i Østjylland i 1990’erne har haft en positiv effekt på den samlede indkomst i landet. Der estimeres en positiv effekt på lokalområdernes erhvervsindkomst og beskæftigelse, som indikerer, at motorvejene har haft en positiv effekt på den samlede indkomst.”

Særligt interesserede kan dykke ned i vismændenes notat her:

Ryk investeringer i infrastruktur frem

27. marts 2020

I en kronik i dagbladet Børsen anbefaler administrerende direktør Ib Enevoldsen, Rambøll, og direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører Henrik Garver, at den offentlige sektor med fordel kan rykke investeringer i infrastruktur frem. Dermed kan man slå tre fluer med ét smæk: Man kan afhjælpe trængslen på vejene, mindske efterslæbet og regningen i fremtiden samt holde samfundshjulene i gang i bygge- og anlægssektoren, så de økonomiske trængsler i kølvandet på Corona-krisen afbødes. Foruden de statslige investeringer ser de to forfattere gerne kommunale anlægsbudgetter på vejområdet prioriteret op til gavn for hele samfundsøkonomien.

GreenLab Skive og Hanstholm Havn har også brug for asfalt

12. februar 2020

Debat: Tak til vores lokale folketingspolitikere Kristian Jensen, Inger Støjberg, Carsten Kissmeyer og Kristian Pihl Lorentzen for i avisens spalter at sætte spot på regeringens nøl, når det gælder trafikinvesteringer. Det rammer både borgere og virksomheder i alle hjørner af Midt- og Vestjylland, og det er med til at gøre vækst og udvikling til stilstand og afvikling.

Statsministeren udsætter en ny Limfjordsforbindelse

13. januar 2020

Der står ingen ny vej over Limfjorden eller nogen anden vej på regeringens program inden for en overskuelig tid.

Fremtidens infrastruktur skal forhandles forfra – skuffelse hos borgmestre

7. juli 2019

Debat: Transportminister Benny Engelbrecht vil begynde forfra i fordelingen af de cirka 100 mia. kr., der indtil 2030 skal bruges på motorveje, broer og jernbaner-