Rute 26 og 34
– den nordvestjyske livsnerve

Strækningen fra Hanstholm via Mors og Skive til Herning er et af landets vigtige vejhængsler. Det er den strækning, der forbinder området fra Hanstholm til Herning med det jyske motorvejsnet – og dermed med resten af Europa. En fælles, koordineret indsats fra Thisted, Morsø, Skive og Herning kommuner skal nu virkeliggøre et mangeårigt ønske om at styrke infrastrukturen til gavn for alle involverede. Målet er en opgradering med en 2+1 forbindelse på dele af hele strækningen. Indsatsen retter sig direkte mod regeringen og Folketinget, som netop nu planlægger statens investeringer i infrastruktur frem mod 2030. Kommuner, Region Nordjylland, Region Midtjylland og ikke mindst det  lokale erhvervsliv bakker op.

Vær med i debatten på de sociale medier

Kort over rute A26 og A34 fra Hanstholm til Herning.

3 modeller for udvidelse

Vejdirektoratet arbejder i en forundersøgelse med 3 modeller for en mulig udbygning af 17 del-etaper på den 135 kilometer lange strækning fra Hanstholm til Herning.

Opgradering til motortrafikvej og etablering af 2+1-strækninger er nogle af de forslag, der regnes på.

Økonomisk ligger de 3 modeller for udbygning på mellem 1,1 mia. kr. og 2.2 mia. kr.

Læs mere om modellerne for udbygning her.

Virksomheder støtter aktivt op om projektet

Vil din virksomhed også støtte arbejdet for at udvide Rute 26/34:

Kontakt komitéens sekretariat