feb 12, 2020

To regionsråd går nu aktivt ind i kampen for udbygning af Rute 26 og 34

Regionsrådsformændene Ulla Astman fra Region Nordjylland, og Anders Kühnau fra Region Midtjylland, indtræder som medlemmer af Komitéen for udbygning af Rute 26 og 34 fra Hanstholm til Herning

Nu melder både Region Nordjylland og Region Midtjylland sig aktivt ind i kampen for at få trukket flere statslige infrastruktur-investeringer til det nordvestjyske område.

Det sker i form af, at de to regionsråds formænd – Ulla Astman og Anders Kühnau – indtræder i Komitéen for udbygning af Rute 26/34 fra Hanstholm til Herning. Aftalen er blevet truffet på et møde mellem komitéens formandskab og de to regionsrådsformænd, og den bliver hilst med glæde fra de borgmestre, der udgør formandskabet:

”Med de to regioners engagement i den tværkommunale indsats kan vi lægge markant større vægt bag vores argumenter over for politikerne på Christiansborg. I forvejen har vi mærket en betydelig positiv effekt af, at vi er 4 kommuner, der står sammen i ønsket om at få tilført statslige investeringer til hele strækningen fra Hanstholm til Herning. Med de to regionsrådsformænd som medlemmer af komitéen får projektet tilført betydelig styrke og bredde – alene i kraft af det netværk, de to regionsrådsformænd har i det politiske liv”, hedder det i en udtalelse fra formandskabet.

Det består af borgmestrene Ulla Vestergaard, Thisted Kommune, Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune, Peder Chr. Kirkegaard, Skive Kommuner og 1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen fra Herning Kommune.

Regionerne prioriteter Rute 26 og 34

På mødet gav de to regionsrådsformænd udtryk for, at de finder det helt naturligt, at regionerne bakker op om den indsats, de 4 kommuner har samlet kræfterne om. Blandt andet fordi Rute 26 og Rute 34 er prioriteret i de planer for mobilitet og trafikal infrastruktur, som de to regioner arbejder med.

”I Region Nordjylland har vi prioriteret en udbygning af Rute 26 fra Hanstholm og til Sallingsund højt i de trafikale udbygninger, der skal arbejdes for de i de kommende år. Derfor er det kun naturligt, at jeg som regionsrådsformand engagerer mig i den indsats, kommunerne gør for at få Rute 26 prioriteret højt, når staten skal udmønte investeringerne frem til 2030”, siger Ulla Astman.

Anders Kühnau kunne på mødet informere om, at en udbygning af Rute 34 også står på listen over de trafikale investeringer, der er tiltrængt i Region Midtjylland.

”Ud over min indsats som medlem af komitéen ser jeg frem til, at vi fra regionernes side kan bidrage med analyser og dokumentation, der underbygger vores argumenter over for landspolitikerne”, siger han.

Komitéen

Komitéen for Rute 26/34 er tværkommunalt organiseret med et formandskab bestående af borgmestrene Ulla Vestergaard, Thisted Kommune, Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune, Peder Chr. Kirkegaard, Skive Kommuner samt 1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen fra Herning Kommune. Bestyrelsen består af de 4 borgmestre, erhvervsdirektørerne fra de 4 erhvervsråd samt en erhvervsleder fra hver af de involverede kommuner:

  • Thisted Kommune: Direktør Bo Petersen, Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik
  • Morsø Kommune: Direktør Klaus Hansen, Tømmergaarden XL-Byg
  • Skive Kommune: Adm. direktør Poul Pedersen, Thise Mejeri
  • Herning Kommune: Salgschef Karsten Mæng, Danske Fragtmænd

Det næste møde i komitéen finder sted den 15. august 2019.

Vær med i debatten på de sociale medier