okt 21, 2022

Rute 26 og Rute 34 skal ind i valgkampen

Komitéen for udvidelse af Rute 26 og Rute 34 inviterer til valgmøde med den lokale infrastruktur som hovedtema  

Nordvestjyllands trafikale udfordringer er først løst effektivt, når hele strækningen fra Hanstholm til Herning er udvidet, så vejstrækningen kan kaldes tidssvarende. Og her er der åbenlyse mangler i den aftale, et flertal på Christiansborg sidste sommer indgik vedrørende statens investeringer i infrastruktur frem til 2035.

Netop de mangler bliver der sat spot på, når Komitéen for udvidelse af Rute 26 og Rute 34 den 25. og 26.10.22. inviterer til valgmøde med landsdelens infrastruktur som det gennemgående tema. Mødet finder sted henholdsvis hos virksomheden J. Hundahl A/S i Thisted og på Thise Mejeri.

Erhvervsledere fra området er inviteret til at møde folketingsmedlemmer og kandidater til det kommende folketingsvalg. I Thisted deltager Simon Kollerup (S), Torsten Schack Pedersen (V) samt Lene Kjelgaard Jensen, der er folketingskandidat for de konservative. I Salling møder erhvervslivet Anne Paulin (S) og Kenneth Mikkelsen (V). Desuden vil andre lokale folketingskandidater at deltage i mødet.

Komitéen for udvidelse af Rute 26 og Rute 34 har to konkrete krav til politikerne i det kommende Folketing:

Prioritér udvidelsen af Rute 34 fra Skive til Haderup op.
Komitéen foreslår konkret, at den planlagte udvidelse af Rute 34 fra Skive til Haderup prioriteres op og gennemføres snarest muligt. Til gengæld foreslår komitéen, at arbejdet med en udvidelse af Rute 34 i Skive by eventuelt udskydes i f.eks. et par år i forhold til aftalen, der siger, at arbejdet skal indledes i 2031.
Den cirka 15 kilometer lange strækning fra Skive til Haderup er på grund af en meget smal og utidssvarende vejbane en daglig udfordring for både fremkommelighed og trafiksikkerhed.

Rute 26 fra Sallingsund til Skive skal også udvides.
Fremkommeligheden på strækningen fra Hanstholm til Herning vil først være rimeligt tilgodeset, når Rute 26 fra Sallingsundbroen til Kåstrup udvides. Strækningen er generelt meget trafikeret af bl.a. tunge transporter og får kritisk betydning i forbindelse med de kommende års udvidelse af GreenLab i Kåstrup nord for Skive.
Med møderne har komitéen bragt udvidelsen af Rute 26 og Rute 34 ind i valgkampen, og komitéen vil fastholde sit pres for at få en tidssvarende infrastruktur her i landsdelen – også efter valget, når det nye Folketing er på plads.

Vær med i debatten på de sociale medier