apr 8, 2021

Pressemeddelelse: Komitéens reaktion på Regeringens infrastrukturudspil

Regeringens udspil: Rute 26 og Rute 34 udvides

Komitéen for udvidelse af Rute 26 og Rute 34 har fået de fleste af sine ønsker om udvidelse og opgradering af Rute 26 og Rute 34 opfyldt i regeringens udspil til de kommende infrastrukturforhandlinger. Men komitéen vil fortsat presse på for at få investeringerne fremrykket mest muligt

Formandskabet i Komitéen for udvidelse af Rute 26 og Rute 34 er meget tilfreds med regeringens udspil til en infrastrukturplan, der rækker frem til 2035. Ifølge udspillet fra regeringen skal kapaciteten på Rute 26 i Thy og på Mors udvides med bl.a. 2+1-strækninger, lige som Rute 34 på strækningen fra Skive til Haderup skal have en tiltrængt udvidelse, også med bl.a. 2+1-strækninger.

Dermed har Komitéen fået opfyldt en væsentlig del af de ønsker, det tværkommunale projekt gennem flere år har præsenteret for politikerne på Christiansborg. Komitéen for udvidelse af Rute 26 og Rute 34 er dannet af Thisted, Morsø, Skive og Herning kommuner, og kravet har hele tiden været en udvidelse af strækningen fra Hanstholm til Herning.

Region Nordjylland og Region Midtjylland har også bakket op om kravet, og ikke mindst har mere end 50 lokale vækstvirksomheder fra kommunerne aktivt og økonomisk engageret sig i kampen for et mere tidssvarende vejnet.

 

Indsats har båret frugt

Med regeringens udspil på infrastrukturområdet i dag har komitéens indsats båret frugt. Det hedder i regeringsudspillet, at Rute 26 fra Hanstholm til Sallingsundbroen skal udvides og udbygges med 2+1-strækninger. Desuden opgraderes det såkaldte vejhængsel dér, hvor Rute 26 møder Rute 11 ved Sundby Thy.

Rute 34 udvides fra Haderup til det nordlige Skive. En strækning, som er meget smal og som dagligt byder på risikable situationer, når store lastbiler skal passere hinanden. Strækningen er med 900 lastbiler i døgnet en af de veje i Danmark, der er mest belastet af tung trafik.

 

Presset fastholdes – det haster

Mens regeringens udspil er meget specifikt hvad angår projekter, rummer det ingen bud på, hvornår de enkelte arbejder går i gang. Prioriteringen af projekterne er overladt til de forhandlinger, der nu går i gang med deltagelse af alle Folketingets partier.

Derfor vil Komitéen for udvidelse af Rute 26 og Rute 34 også opretholde presset på politikerne for at få arbejdet med Rute 26 og Rute 34 rykket så langt frem som muligt. ”Vi har vundet det første slag i form af, at vi er med i udspillet. Men det er afgørende vigtigt, at arbejdet med opgradering af det lokale vejnet kommer i gang inden for en overskuelig tidsramme. Ellers risikerer vi, at områdets utidssvarende infrastruktur kommer til at bremse den vækst, vi oplever i det lokale Erhvervsliv”, hedder det i en samlet udtalelse fra komitéens formandskab. Formandskabet består af borgmester Ulla Vestergaard (S), Thisted Kommune, borgmester Hans Ejner Bertelsen (V), Morsø Kommune, borgmester Peder Chr. Kirkegaard (V), Skive Kommune samt 1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen (V), Herning Kommune.

 

Udtalelser

I en kommentar til regeringsudspillet udtaler borgmestrene:
 

Ulla Vestergaard, Thisted Kommune:

”Det er virkelig positivt for hele området, at komitéens ønsker om udvidelse af Rute 26 og Rute 34 er blevet hørt. Jeg er ikke i tvivl om, at den massive opbakning fra mere end 50 vækstvirksomheder i de 4 kommuner har haft stor betydning, og der er grund til at takke erhvervslivet for det positive medspil. De statslige investeringer får stor betydning for både virksomheder og for fremtidig bosætning i vores del af landet”.

 

Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune:

”Resultatet af komitéens arbejde viser, hvad man kan opnå, når egne særinteresser lægges lidt til side for at nå et højere, fælles mål. Kommuner og virksomheder har i fællesskab fået regeringen til at indse, at vores del af landet nu må opprioriteres. Den fælles indsats har båret frugt og jeg ser med optimisme på, hvad de kommende statslige investeringer kommer til at betyde for hele vores område. Nu handler det om at komme videre så hurtigt som muligt.

 

Peder Chr. Kirkegaard, Skive Kommune:

”Der er grund til at glædes over, at Rute 34 fra Haderup til Skive, samt A26 fra Sallingsund til Hanstholm er med i regeringens udspil til en infrastrukturplan frem mod 2035. Men der ligger fortsat et stort arbejde for komiteen og vores virksomheder i de kommende måneder, hvor planen skal forhandles med Folketingets partier, således at udvidelserne igangsættes inden for de næste 2-3 år for at forbedre trafiksikkerheden og fremkommeligheden. Ligeledes skal vi sikre, at vi får strækningen på Rute 26 fra Skive til Sallingsund indarbejdet i den samlede trafikplan.”

 

Anne Mette Bang Rasmussen, Herning Kommune:

”Det er utrolig positivt, at vores fælles indsats i komitéen med at synliggøre behovet for udvidelser på rute 26 og 34 er blevet hørt og nu er med i regeringens udspil. Udspillet rækker frem til 2035, men så længe kan erhvervslivet og udvidelserne ikke vente. Det er for tidligt at læne sig tilbage – vi skal fortsat arbejde for at Rute 26/34 udvides så hurtigt som muligt.

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Borgmester Ulla Vestergaard, Thisted Kommune, på telefon 24 29 28 27

Borgmester Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune, på telefon 24 79 22 85

Borgmester Peder Chr. Kirkegaard, Skive Kommune, på telefon 97 53 80 40

  1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen, Herning Kommune, på telefon 60 67 99 97

Vær med i debatten på de sociale medier