feb 12, 2020

Lokale virksomheder går aktivt nu ind i skærpet kamp for udbygning af Rute 26 og 34

Nordvestjylland er underforsynet med trafikal infrastruktur, og det mærker områdets mange virksomheder i dagligdagen: Produktionsvirksomhedernes distribution af varer ud til Danmark og Europa sinkes af smalle veje og tæt trafik, og virksomhedernes medarbejdere har daglige udfordringer med at pendle til og fra arbejde.

Derfor går områdets virksomheder nu aktivt ind og støtter den tværkommunale indsats, som drives af en komité med repræsentanter for Thisted, Morsø, Skive og Herning kommuner samt de 4 kommuners erhvervsråd.

Målet er en udvidelse af Rute 26 og Rute 34 fra Hanstholm til Herning i forbindelse med, at regeringen snart skal i gang med forhandlinger om, hvordan de statslige midler til udbygning af Danmarks trafikale infrastruktur skal ske i årene frem til 2030. Virksomhederne bakker aktivt op om komitéens arbejde og har erklæret sig villig til at deltage i finansiering af de aktiviteter, der varetages af komitéen.

Sammenhold gavner den lokale sag

De 4 kommuner har mødt stor anerkendelse fra landspolitikerne for at stå sammen om indsatsen for at sikre området del i statens infrastrukturinvesteringer fra 2020 til 2030.

I en udtalelse fra komitéens formandskab hedder det:

”Sammenhold gavner helt åbenlyst vores sag, og samtidig ved vi fra flere undersøgelser, at udvidelse af vejnettet står allerøverst på virksomhedernes ønskeseddel. Derfor har kommunerne og de lokale erhvervsråd fundet det naturligt at inddrage lokale virksomheder endnu mere aktivt i den politiske indsats og i den løbende dialog med de landspolitiske beslutningstagere. Virksomhedernes engagement og støtte vil sætte os i stand til at lægge et endnu større tryk bag vores argumenter. Blandt andet fordi vi ved, at erhvervslivets stemme vejer tungt på Christiansborg”.

Fakta om komitéen for Rute 26/34

Komitéen for Rute 26/34 er tværkommunalt organiseret med et formandskab bestående af borgmestrene Ulla Vestergaard, Thisted Kommune, Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune, Peder Chr. Kirkegaard, Skive Kommuner samt 1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen fra Herning Kommune.

Bestyrelsen består af de 4 borgmestre, regionrådsformand Ulla Astman fra Region Nordjylland, regionsrådsformand Anders Kühnau fra Region Midtjylland, erhvervsdirektørerne fra de 4 erhvervsråd samt en erhvervsleder fra hver af de involverede kommuner:

  • Thisted Kommune: Direktør Bo Petersen, Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik
  • Morsø Kommune: Direktør Klaus Hansen, Tømmergaarden XL-Byg
  • Skive Kommune: Adm. direktør Poul Pedersen, Thise Mejeri
  • Herning Kommune: Salgschef Karsten Mæng, Danske Fragtmænd

Sekretariatet for det tværkommunale projekt er placeret hos Morsø Erhvervsråd.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

  • Borgmester Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune, på telefon 24 79 22 85
  • Borgmester Ulla Vestergaard, Thisted Kommune, på telefon 24 29 28 27
  • Borgmester Peder Chr. Kirkegaard, Skive Kommune, på telefon 97 53 80 40
  • 1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen, Herning Kommune, på telefon 60 67 99 97

Vær med i debatten på de sociale medier