feb 12, 2020

Livsnerven til Thy og Mors styrkes ved udbygning af Rute 34 – kampen er lige startet

Af:
Direktør Kresten Pedersen, Mollerup Mølle
Direktør Klaus  Hansen, Tømmergaarden XL-Byg
Vognmand Benny Nielsen, Fredsø Vognmandsforretning
Direktør Tage Odgaard, Frontego, formand DI Thy-Mors
Direktør Jesper Overgaard, Jesperhus

Virksomhederne på Mors har det godt. Væksten i den private sektor er den højeste i mange år, der ses lyst på fremtiden, og ledigheden er historisk lav. Så det er en rigtig positiv historie, der kun blev endnu bedre, da regeringen og Dansk Folkeparti i sidste uge valgte at tilgodese området med et løfte om godt 600 millioner kr. til forbedring af den trafikale infrastruktur. Oven i det blev der afsat godt 5 milliarder kr. til forbedring af det eksisterende vejnet i Danmark frem mod 2030.

Vi har bemærket, at nogen er skuffet over, at der ikke er øremærkede penge til udbygning af Rute 26 i Thy og på Mors. 

Men her skal vi huske, at der er tale om et politisk udspil, som skal forhandles – forhåbentligt bredt blandt Folketingets partier. Desuden skal vi naturligvis kæmpe for at få del i de 5 milliarder til udbygning af Rute 26. Det er vi sikre på, borgmestrene lægger sig i selen for! 

En udvidelse af rute 34 som foreslået vil fremme væksten i vore virksomheder. I sidste ende vil det gavne udviklingen på hele Mors. Sagen er den, at vi i det nordvestjyske område har mange industri-arbejdspladser og fødevarevirksomheder, der dagligt er afhængige af vejtransport, og udspillet er derfor et skridt i den rigtige retning mod at bringe Danmark i en bedre balance. Uanset om vi taler om transport af varer, medarbejdere eller turister er det afgørende, at man kan komme til og fra området uden unødige forsinkelser og fare for sikkerheden. Kortere køretid, færre knuste sidespejle og kørsel på vejen – ikke i rabatten. Det behov bliver tilgodeset, når Rute 34 udbygges med længe ønskede 2+1-strækninger. Og det gavner alle i hele området – fra Hanstholm til Herning.

Enhver forbedring på Rute 26 og 34 er en hjælp til fortsat vækst og fremgang i hele vores landsdel. Vi og mange andre virksomheder har ventet længe på, at områdets utidssvarende infrastruktur ville få politisk opmærksomhed på Christiansborg. Det er sket med et udspil til 600 mio. kr. Vi håber og tror, at yderligere udvidelser på Rute 26 naturligt vil følge efter, når først pengene er begyndt at flyde til strækningen. Det er set andre steder i landet.

Det er rent faktisk lykkedes at få positiv opmærksomhed fra Christiansborg, og de 4 kommuners borgmestre, erhvervsliv og erhvervsråd skal nu fortsætte indsatsen og stå sammen i et fælles ønske om, at endnu flere midler øremærkes til at opgradere strækningen fra Hanstholm til Herning. Det sender et vedvarende kraftigt signal om enighed og opbakning, som per tradition er forudsætningen for at opnå politiske resultater i den tunge vægtklasse, som dette projekt tilhører.

I den forbindelse skal vi også opfordre de lokalt valgte folketingsmedlemmer til at finde sammen i en tilsvarende enighed om det fælles mål. De må være enige om, at behovet for bedre infrastruktur er stort, og de bør være et samlet aktiv for egnen i den fælles indsats.

Der er nemlig masser at kæmpe for i forhandlingerne om det udspil, der ligger på bordet. Kampen er kun lige gået i gang. Og der er behov for, at alle bakker op.

Lad os fastholde den fælles kurs, enigheden og opbakningen.

Vær med i debatten på de sociale medier