feb 12, 2020

Kommuner og erhvervsliv danner komité for udbygning af Rute 26/34

Erhvervslivet bakker aktivt op om politikerne i et fælles ønske om tidssvarende infrastruktur på strækningen fra Hanstholm til Herning

Nu lægges der flere stærke kræfter bag de fælles kommunale argumenter for en udbygning af vejstrækningen Rute 26 og 34 fra Hanstholm til Herning.  Den politiske ledelse i Thisted, Morsø, Skive og Herning kommuner har besluttet at etablere en komité, der skal samle kommunernes erhvervsliv bag det politiske mål om, at strækningen udbygges til en såkaldt 2 plus 1 forbindelse. I første omgang er komitéens målsætning at blive en del af regeringens kommende udspil om de næste 10 års investeringer i infrastruktur i Danmark.

Komitéen organiseres med et formandskab bestående af borgmestrene Ulla Vestergaard, Thisted Kommune, Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune, Peder Chr. Kirkegaard, Skive Kommuner samt 1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen fra Herning Kommune. Bestyrelsen kommer til at bestå af de 4 borgmestre, erhvervsdirektørerne fra de 4 erhvervsråd samt 1 erhvervsleder fra hver af de involverede kommuner:

  • Thisted Kommune: Direktør Bo Petersen, Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik
  • Morsø Kommune: Direktør Klaus Hansen, Tømmergaarden XL-Byg
  • Skive Kommune: Adm. direktør Poul Pedersen, Thise Mejeri
  • Herning Kommune: Salgschef Karsten Mæng, Danske Fragtmænd

Alle virksomheder i de 4 kommuner får mulighed for at blive medlemmer af komitéen, og erhvervslivet vil ved forskellige arrangementer i kommunerne blive nærmere informeret om planerne for komitéens arbejde.

Enighed vækker respekt

De 4 kommuners borgmestre siger i en fælles udtalelse om dannelsen af komitéen:

”I kommunernes  dialog med politiske nøglepersoner på Christiansborg er vi blevet mødt med respekt for, at 4 kommuner kan finde sammen i et fælles ønske som dét, vi har”. Vores gennemslagskraft styrkes markant af, at et enigt erhvervsliv bakker op om den politiske argumentation, vi fremfører. Derfor har vi fundet det naturligt at etablere en komité, der organiserer den fælles indsats, og som kan inddrage lokale virksomheder aktivt i dialogen med Christiansborg og de politikere, der skal prioritere statens investeringer i infrastruktur i de kommende år”

Vejnettet hæmmer væksten

Virksomhederne i de 4 kommuner er inde i en meget positiv udvikling. Men desværre kan erhvervslederne berette om mange eksempler på, at manglen på tidssvarende infrastruktur på Rute 26 og 34 fra Hanstholm til Herning hæmmer virksomhedernes vækstmuligheder. Trafiktæthed, smalle strækninger og dårlige oversigtsforhold gør transporttiden unødigt lang og påvirker trafiksikkerheden negativt. Det gør det besværligt at få både varer og medarbejdere til og fra Nordvestjylland. Virksomhederne har reelt et potentiale, de ikke kan udnytte. Derfor vil en mere tidssvarende vejføring fra Hanstholm til Herning kunne fungere som en katalysator for yderligere udvikling af det lokale erhvervsliv.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

  • Borgmester Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune, på telefon 24 79 22 85
  • Borgmester Ulla Vestergaard, Thisted Kommune, på telefon 24 29 28 27
  • Borgmester Peder Chr. Kirkegaard, Skive Kommune, på telefon 97 53 80 40
  • 1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen, Herning Kommune, på telefon 60 67 99 97

Vær med i debatten på de sociale medier