feb 11, 2022

Komitéen vedr. Rute 26 og Rute 34 vil udfordre infrastrukturaftalens tidsplan

Komitéen for udvidelse af Rute 26 og Rute 34 bider sig fast i politikerne for at få fremrykket udvidelsen af Rute 34 fra Skive til Haderup.

Nordvestjyllands trafikale udfordringer er ikke løst, selv om staten har afsat 1,8 mia. kroner til udvidelse af Rute 26 fra Hanstholm til Sallingsund og en udvidelse af Rute 34 fra Skive til Haderup.

Det er infrastrukturaftalens tidsplan for Rute 34, der er den store udfordring for det tværkommunale samarbejde i Komitéen for udvidelse af Rute 26 og Rute 34. Udvidelsen skal først sættes i gang i 2031, og det vil komitéen ikke vente på. Derfor fortsætter den nu de 4 kommuners fælles indsats for bedre trafikal infrastruktur i det nordvestjyske område, og det sker bl.a. ved at udfordre landspolitikerne bag aftalen.

”Uanset det store beløb er de trafikale udfordringer her i området langt fra løst tilstrækkeligt effektivt med den indgåede aftale. Rute 34 fra Skive til Haderup er meget smal og udfordrer dagligt både fremkommeligheden og trafiksikkerheden. Det er et problem for al trafikken fra Thy, Mors og Salling, der skal via Rute 34 for at nå motorvejsnettet, og vi kan ikke vente 10 år på at få denne farlige flaskehals fjernet”, siger komitéens formandskab, der består af borgmester Hans Ejner Bertelsen, Morsø, borgmester Peder Chr. Kirkegaard, Skive, borgmester Niels Jørgen Pedersen, Thisted og 1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen fra Herning Kommune.

Rute 34 skal prioriteres op

Komitéens primære fokus går på at få en udvidelse af Rute 34 rykket frem i regeringens investeringsplan. Komitéen vil i dialog med partierne bag infrastrukturaftalen foreslå at opdele udvidelsen af Rute 34 i etaper, hvor de smalleste cirka 15 kilometer rykkes frem i planen. Der planlægges lige nu møder med transportminister Trine Bramsen, med Folketingets Transportudvalg samt med lokalt valgte folketingsmedlemmer, som også skal presse på.

”Hul” på Rute 26 skal lukkes

Komitéen vil i samme forbindelse arbejde for at få den sidste del af Rute 26 – fra Sallingsundbroen til Kåstrup – udvidet med 2+1-strækninger. Denne del af Rute 26 er ikke medtaget i infrastrukturaftalen, men den ventes at blive hårdt belastet af tung trafik i takt med, at aktiviteterne i GreenLab ved Kåstrup udvides. Inden for de nærmeste år ventes det, at op mod 400 lastbiler dagligt skal til og fra GreenLab.

Og endelig skal kommunerne i samarbejdet presse på for at få de fornødne VVM-undersøgelser af de kommende udvidelser sat i gang.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Borgmester Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune, på telefon 24 79 22 85

Borgmester Nils Jørgen Pedersen, Thisted Kommune, på telefon 40 93 17 18

Borgmester Peder Chr. Kirkegaard, Skive Kommune, på telefon 97 53 80 40

1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen, Herning Kommune, på telefon 60 67 99 97

Vær med i debatten på de sociale medier