apr 10, 2024

Komité fastholder presset for en udvidelse af Rute 26 i Salling

P R E S S E M E D D E L E L S E

Komitéen for udvidelse af Rute 26 og Rute 34 jagter målrettet muligheden for at få en udvidelse af kapaciteten på Rute 26 fra Sallingsund til Kåstrup nord for Skive finansieret via de 3,5 mia. kr., der i forbindelse med infrastrukturaftalen fra 2021 blev afsat i den såkaldte Land&By-pulje.

Onsdag den 10. april 2024 har borgmester Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune og borgmester Peder Chr. Kirkegaard fra Skive Kommuner møder med transportordførere fra regeringspartierne og lokalt valgte folketingsmedlemmer på Christiansborg. Møderne skal være med til at skabe politisk opmærksomhed omkring komitéens anmodning om at få del i dette års udmøntning af puljemidlerne.

De to borgmestre har aftalt møder med transportordfører Thomas Jensen (S), transportordfører Peter Have (M), Venstres politiske ordfører Torsten Schack Pedersen, Anne Paulin (S) samt Simon Kollerup (S).

Hele strækningen skal udvides

Komitéen anerkender, at områdets markante behov for en opgradering af Rute 26 og 34 delvist er tilgodeset i infrastrukturaftalen, som både omfatter udvidelse af Rute 26 fra Hanstholm til Sallingsund og en senere udvidelse af Rute 34 fra Skive til Haderup.

Men i en samlet vurdering fastslår komitéen, at behovet for øget fremkommelighed på hele strækningen fra Hanstholm til Herning ikke opfyldes med de aftalte vejudvidelser

Venter 700 lastbiler pr. døgn

Vejforløbet på Rute 26 fra Sallingsund til Kåstrup risikerer at blive en fremtidig trafikal flaskehals.

I dag kører cirka 9.500 biler dagligt på strækningen, og presset vil kun vokse i de kommende år. Ikke mindst på grund af den forventede stigning i den tunge trafik i hele området – men specifikt på Rute 26 fra Sallingsund til Kåstrup. Hovedårsagen er en markant stigning i aktiviteterne i de virksomheder, der er hjemmehørende i GreenLab Skive. Her siger prognoserne, at antallet af lastbiler til og fra GreenLab vil stige fra de nuværende 210 lastvognstog pr. dag til cirka 700 lastvognstog pr. dag i 2030. Oven i det kommer udviklingen i den øvrige trafik på Rute 26, som dagligt benyttes af flere tusinde pendlere.

Det lokale vejnet er slet ikke dimensioneret til tung trafik i den størrelsesorden, fremhæver komitéen, der er nedsat i 2018 som et samarbejde mellem Thisted, Morsø, Skive og Herning Kommuner. Derfor er der hårdt brug for, at der fra regeringen og Folketinget er vilje til at understøtte den grønne omstilling igennem en udbygget infrastruktur, der kan håndtere den øgede trafikale belastning.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Borgmester Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune, på telefon 24 79 22 85

Borgmester Peder Chr. Kirkegaard, Skive Kommune, på telefon 97 53 80 40

Vær med i debatten på de sociale medier