jun 30, 2021

Glæde over udvidelse af Rute 26 – skuffelse over tidsplanen for Rute 34

P R E S S E M E D D E L E L S E

Komitéen for udvidelse af Rute 26 og Rute 34: Glæde over udvidelse af Rute 26 – skuffelse over tidsplanen for Rute 34

Aftalen om fremtidens infrastrukturinvesteringer indebærer, at udvidelsen af Rute 26 fra Hanstholm til Sallingsund igangsættes i 2023. En udvidelse af Rute 34 fra Skive til Haderup er udskudt til 2031

Erhvervsminister Simon Kollerup mødte både glæde og skuffelse, da han i formiddag orienterede Komitéen for udvidelse af Rute 26 og Rute 34 om resultatet af den aftale, et bredt flertal af Folketingets partier i aftes indgik om statens investeringer i infrastruktur frem til 2035. Erhvervsministeren mødtes med lokale politikere og erhvervsfolk hos virksomheden J. Hundahl i Thisted, og her kunne han fortælle, at arbejdet med en udvidelse af Rute 26 fra Hanstholm til Sallingsund indledes i 2023. Samlet er der afsat ca. 700 mio. kr. til udvidelsen, der længe har været et stort ønske fra ikke mindst egnens virksomheder.

En udvidelse af Rute 34 fra Skive til Haderup er også med i planen – men igangsættelsen af dette projekt er først sat til 2031. En melding, der blandede malurt i den glæde, der ellers prægede modtagelsen af ministerens oplysninger. Der er afsat ca. 1,1 mia. kr. til Rute 34.

Ros til erhvervslivets indsats

”Jeg er ikke i tvivl om, at det pres, som 4 samarbejdende kommuner og et aktivt opbakkende erhvervsliv kan lægge på den politiske beslutningsproces, er en stærk medvirkende faktor til, at både Rute 26 og Rute 34 er skrevet ind i investeringsplanen frem til 2035”, sagde Simon Kollerup i sin præsentation af aftalen.

Han roste Komitéen for udvidelse af Rute 26 og 34 for det arbejde, der er lagt i at skaffe området mere tidssvarende infrastruktur.

”Den fælles, tværkommunale indsats, gode argumenter og en aktiv indsats fra områdets erhvervsliv er noget af det, der bliver lyttet til og fører til resultater som det, vi ser i dag”, sagde Simon Kollerup.

Nu følger en dialog med kommuner og erhvervsliv om, hvilke strækninger, der skal prioriteres, og denne sondering fører så frem til en VVM-undersøgelse, der løber forud for selve udvidelsen af strækningen fra Hanstholm til Sallingsund.

Presset opretholdes

Både borgmester Ulla Vestergaard, Thisted Kommune, og borgmester Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune, udtrykte stor glæde over beslutningen om at fremskynde udvidelsen af Rute 26. Men de noterede også, at en udvidelse af Rute 34 er skudt mange år ud i fremtiden. Derfor var meldingen fra de to borgmestre, at Komitéen vil fastholde sit pres for dels at få igangsat VVM-undersøgelser hurtigt, dels at afdække, om der kan hentes yderligere midler i de puljer til bl.a. trafiksikkerhed, som forliget også indebærer. Det skal bl.a. undersøges, om penge fra disse puljer kan bruges til at afhjælpe de mest akutte problemer på de smalleste strækninger af Rute 34.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Borgmester Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune, på telefon 24 79 22 85

Borgmester Ulla Vestergaard, Thisted Kommune, på telefon 24 29 28 27

Borgmester Peder Chr. Kirkegaard, Skive Kommune, på telefon 97 53 80 40

1. viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen, Herning Kommune, på telefon 60 67 99 97

Download pressemeddelelsen i PDF herunder:

Vær med i debatten på de sociale medier